ناحيه خمير سازي﴿Mixing Area﴾:

ناحيه خمير سازي﴿Mixing Area﴾:

سنگ آهن تغلیظ شده مگنتیت وسنگ آهن هماتیت به همراه مواد افزودنی (بنتونیت ودرصورت نیاز سنگ آهک ) که در مخازن مربوط به خود نگهداری میشوند توسط تجهیزات مخصوص به مخلوط کن ها (Mixer) هدایت میشوند . لجن تیکنر و آب پروسس نیز جهت تنظیم میزان رطوبت مواد به میکسر اضافه میشود ، این رطوبت جهت شکل گیری گندله خام بسیار ضروری میباشد . بعلاوه محلول هیدروکسیدسدیم (NaOH) که درشکل گرفتن گندله وتسهیل دراتصال ذرات (پودر سنگ آهن و بتونیت ) مهم میباشد. میتوان به میکسر اضافه نمود.مقدار کنسانتره مگنتیت ،هماتیت و همچنین بنتونیت که به میکسرها اضافه میشوند از طریق نوار نقاله مجهز به توزین ، وزن میشوند . بر طبق طراحی فرآیند نسبت سنگ آهن مگنتیت و هماتیت 80 به 20 میباشد. این مقدار متناسب با فرآیند کوره پخت طراحی شده است .

حدود 0.5 درصد بنتونیت جهت شکل گیری گندله خام به مخلوط سنگ آهن اضافه میشود . میزان لجن تیکنر و آب پروسس جهت تنظیم رطوبت و بدست آمدن مخلوطی مناسب به میکسر اضافه میشود . این مقدار رطوبت با توجه به (کنسانتره مگنتیت ، هماتیت ، بنتویت و مواد جامد موجود در لجن ) اضافه میشود . بطوریکه بوسیله دستگاه اندازه گیری رطوبت خمیر تولیدی در میکسرها بین 3/8 تا 9 درصد را دارا باشد.

 

ناحیه آسیاب ﴿Dry Grinding Area﴾

ناحیه گندله سازی خام (Green Pelletizing Area)

ناحيه پخت گندله ﴿Firing Zone﴾

سرندکردن ﴿Screening﴾

 
 
 

آماربازدید و IP شما

سيستم آمارگيری وب ‌سايت

تقویم

تیم طراحی

 مهندس حسین شیبانی   

 

    مهندس محمدعسکری   

 

   آقای کمیل دره گیرایی