ناحيه پخت گندله ﴿Firing Zone﴾

ناحيه پخت گندله ﴿Firing Zone﴾
در اين قسمت اجزاء زیر وجود دارد:.
 • كوره پخت
 • سيستم روغن كاري شبكه متحرك
 • سيستم روغن كاري شبكه متحرك
 • هودها
کوره پخت طراحی شرکتOutotec و به روش Traveling Grate(شبكه متحرك) می باشد که که زنجیره ای متحرک به طول 156 متر و عرض 4 متر می باشد. كوره پخت داراي 232 پالت كه به شكل زنجيره به هم متصل اند با پهناي 4 متر و عرض 5/1 متر كه سطحی معادل 624 متر مربع برای انجام واکنشها را بوجود مي آورند، تشكيل شده است.
كوره پخت 26 محفظه هوا(wind box) دارد كه توسط مجراهایی ، گندله های شکسته و خورده شده (ضمن برگشت ) را در زیر محفظه های هوا ریخته می شوند به نوار نقاله ای منتقل می کنند.
هودهای بالای کوره به نواحی زیر تقسیم بندی شده اند :
 • ناحيه خشك كن مکش از بالا       Up draught drying zone
 • ناحيه خشك کن مکش از پائین      Down draught drying zone
 • ناحيه پیش گرم كن       Preheating zone
 • ناحيه پخت       Firing zone
 • ناحيه بعد از پخت       After Firing zone
 • ناحيه خنك كن (1)      Cooling zone1
 • ناحيه خنك كن (2)       Cooling Zone2

نواحي فوق درون کوره به وسيله ديواره هاي همراه با پوششي از مواد ديرگداز (Refractory cladding) از يكديگر جدا شده اند. براي محدود كردن مقدار هواي محیط با هواي عملياتي بين هود و پالت های متحرک، در دو طرف كوره پخت صفحاتی برای آب بندی نصب شده است. همچنین ورقه هایی برای آب بندی زیر باکس های آب نصب شده که با شبکه متحرک در تماس کامل بوده و از خروج هوا تا حد زیادی جلوگیری می کنند.

دراین ناحیه 6 عددفن پروسس وجود دارد که عملیات مکش و دمش هوا را انجام می دهند. گندله های خام تولیدی ابتدا در ناحیه خشک کن مکش از بالا در دمای 315 درجه سانتی گراد و سپس در ناحیه خشک کن مکش از پایین در دمای 330 درجه سانتی گراد رطوبت خود را از دست می دهند. سپس گندله ها در ناحیه پیش گرم کردن دردمای 800 تا 1150 درجه سانتی گراد قرار می گیرند که دراین ناحیه واکنش اکسیداسیون مگنتیت به هماتیت انجام می شود و عملیات گوگردزدایی هم شروع می شود. درناحیه پخت بسته به نوع سنگ، گندله دردمای حدود 1280 درجه سانتی گراد پخته می شوند و به استحکام نهایی می رسند. پس ازاین مرحله گندله ها به ناحیه بعد از پخت (After Firing) می رسند تا فرصت پخت به لایه های زیرین هم داده شود.

در انتهای کوره گندله های داغ در نواحی خنک کن 1و 2 توسط دمش هوای محیط به دمای حدود 100درجه سانتی گراد می رسند و از طریق دو عدد کانوایربه ناحیه سرندکردن منتقل می شوند.

ناحیه آسیاب ﴿Dry Grinding Area﴾

ناحیه خمیرسازی(Mixing Area)

ناحیه گندله سازی خام (Green Pelletizing Area)

سرندکردن ﴿Screening﴾

 

تیم طراحی

 مهندس حسین شیبانی   

 

    مهندس محمدعسکری   

 

   آقای کمیل دره گیرایی