ناحيه خمير سازي﴿Mixing Area﴾:

ناحيه خمير سازي﴿Mixing Area﴾:

سنگ آهن تغلیظ شده مگنتیت وسنگ آهن هماتیت به همراه مواد افزودنی (بنتونیت ودرصورت نیاز سنگ آهک ) که در مخازن مربوط به خود نگهداری میشوند توسط تجهیزات مخصوص به مخلوط کن ها (Mixer) هدایت میشوند . لجن تیکنر و آب پروسس نیز جهت تنظیم میزان رطوبت مواد به میکسر اضافه میشود ، این رطوبت جهت شکل گیری گندله خام بسیار ضروری میباشد . بعلاوه محلول هیدروکسیدسدیم (NaOH) که درشکل گرفتن گندله وتسهیل دراتصال ذرات (پودر سنگ آهن و بتونیت ) مهم میباشد. میتوان به میکسر اضافه نمود.مقدار کنسانتره مگنتیت ،هماتیت و همچنین بنتونیت که به میکسرها اضافه میشوند از طریق نوار نقاله مجهز به توزین ، وزن میشوند . بر طبق طراحی فرآیند نسبت سنگ آهن مگنتیت و هماتیت 80 به 20 میباشد. این مقدار متناسب با فرآیند کوره پخت طراحی شده است .

حدود 0.5 درصد بنتونیت جهت شکل گیری گندله خام به مخلوط سنگ آهن اضافه میشود . میزان لجن تیکنر و آب پروسس جهت تنظیم رطوبت و بدست آمدن مخلوطی مناسب به میکسر اضافه میشود . این مقدار رطوبت با توجه به (کنسانتره مگنتیت ، هماتیت ، بنتویت و مواد جامد موجود در لجن ) اضافه میشود . بطوریکه بوسیله دستگاه اندازه گیری رطوبت خمیر تولیدی در میکسرها بین 3/8 تا 9 درصد را دارا باشد.

 

ناحیه آسیاب ﴿Dry Grinding Area﴾

ناحیه گندله سازی خام (Green Pelletizing Area)

ناحيه پخت گندله ﴿Firing Zone﴾

سرندکردن ﴿Screening﴾

 
 
 

تیم طراحی

 مهندس حسین شیبانی   

 

    مهندس محمدعسکری   

 

   آقای کمیل دره گیرایی