ناحيه آسياب ﴿Dry Grinding Area﴾

سنگ آهن تغليظ شده مگنتيت كه از مخلوط کنسانتره های دانه درشت و خشک كمتر از mm 3 و کنسانتره نرم كمتر از mm 1 تشكيل شده، از طریق سیستم نوار نقاله مواد خام به مخازن کنسانتره منتقل ميگردد . میزان رطوبت کنسانتره مگنتیت نبايد بيشتر از 5 در صد وزنی باشد.

نرمه هاي حاصل از گندله با سایز كمتر از mm 5 که توسط ايستگاه غربال واقع در انتهای خط تولید، جدا شده به مخازن کنسانتره منتقل گشته و این نرمه های توليدي از طریق مجرای دو طرفه در دو بخش مساوی به هر دو مخزن انتقال مي يابند.

کنسانتره مگنتیت از طريق صفحه تغذيه كننده (Table Feeder) با مقدار کنترل شده، از مخزن تخلیه می شود. مقدار کنسانتره ورودي به آسیاب بوسیله نوار نقاله مجهز به سيستم توزین، کنترل می گردد. این مخازن نيز مجهز به سيستم توزين الكترونيكي (load cell) وسیستمی برای اندازه گیری درجه پر بودن مواد درون مخازن هستند. رطوبت کنسانتره قبل ازورود به آسیاب توسط ژنراتور مولد حرارتی ( (Hot Gas Generator به حداقل مقدار ممکن می رسد تا در انتقال کنسانتره ها توسط نوارنقاله های

 

هوایی (Air Slide) مشکلی به وجود نیاید. در ناحیه آسیاب دو خط کاملأ مشابه وجود دارد که کنسانتره مگنتیتی پس از ورود به آسیابهای گلوله ای خردایش و پس از خروج از آسیاب به دو مسیر تقسیم می شوند. بخش عمده مواد به سمت جداکننده های هوایی (Air Seperator ) و بخش دیگر در مسیرمکش فن اصلی به سمت پیش جداکننده های غبار(Dust Pre separator ) رفته و درنهایت مواد پس ازرسیدن به خردایش و بلین مورد نظر به سمت سیلوها منتقل مي گردند

 

ناحیه خمیرسازی(Mixing Area)

ناحیه گندله سازی خام (Green Pelletizing Area)

ناحيه پخت گندله ﴿Firing Zone﴾

سرندکردن ﴿Screening﴾

 
 
 

تیم طراحی

 مهندس حسین شیبانی   

 

    مهندس محمدعسکری   

 

   آقای کمیل دره گیرایی